e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Informujemy, że z dniem 21 czerwca 2024r. zostały zaktualizowane dokumenty projektowe.

Informujemy, że z dniem 21 czerwca 2024r. zostały zaktualizowane dokumenty projektowe. Dokumentacja projektu została zaktualizowana w celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy de minimis z Rozporządzeniem 2023/2831.

Regulamin projektu w wersji nr 5 wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Skip to content