e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Rekrutacja


Rekrutacja będzie prowadzona w min. 11 rundach przez cały okres realizacji projektu (nie rzadziej niż co 3 m-ce ) zgodnie z Regulaminem rekrutacji i harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej projektu (minimum 30 dni przed 1-szą rundą). Informacje o ewentualnej zmianie terminów danej rundy będą publikowane
minimum 14 dni przed pierwotną datą jej rozpoczęcia. Każda runda będzie trwała min. 10 dni roboczych z możliwością:

• jej skrócenia przy wcześniejszym zebraniu planowanej liczby zgłoszeń lub,
• jej wydłużenia w przypadku nie wystarczającej liczby zgłoszeń.

Wówczas na stronie internetowej projektu niezwłocznie pojawi się informacja o zamknięciu bądź wydłużeniu terminu danej rundy naboru. W zależności od stopnia wykorzystania środków oraz liczby przedsiębiorców i Uczestników Projektu, Operator dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów dla danej Rundy.


 

PROCEDURA NABORU – REKRUTACJA DO PROJEKTU KROK PO KROKU

1. Wypełnienie przez przedsiębiorcę autodiagnozy, dostępnej na stronie internetowej PARP.
2. Rejestracja/zgłoszenie się przedsiębiorców za pośrednictwem systemu obsługi Projektu online SOPLIN 2.0.
3. Złożenie przez przedsiębiorców dokumentacji rekrutacyjnej poprzez system informatyczny SOPLIN 2.0.
4. Weryfikacja formalna i merytoryczna złożonej dokumentacji przez Operatora, w tym:

• ocena adekwatności i prawidłowości autodiagnozy przez przedsiębiorców pod kątem potrzeb kompetencyjnych firmy,
• weryfikacja czy osoby przewidziane do objęcia wsparciem w projekcie stanowią grupę docelową projektu,
• weryfikacja zgłoszonych osób do projektu pod względem zatrudnienia: umów o pracę, cywilno-prawnych/dok. ZUS,
• weryfikacja oświadczeń dotyczących udziału wyłącznie w jednym projekcie w ramach AKM HR,
• weryfikacja rejestracji kont w BUR.

5. Przyznanie punktów premiujących/preferencyjnych za zgłoszenie do projektu zgodnie z Regulaminem Rekrutacji,

• osoba niepełnosprawna – 10 pkt. (weryfikacja na podstawie załączonego orzeczenia o niepełnosprawności),
• kobieta – 10 pkt. (weryfikacja na podstawie załączonych oświadczeń).

6. Ogłoszenie list rankingowych – informacja na stronie projektu w Aktualnościach oraz w systemie SOPLIN 2.O.


tabela limit dla pracownika
tabela limit dla przedsiębiorstwa
Skip to content