e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – obowiązujący o 06.03.2024 r
LISTA ZMIAN DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

(Obowiązujące od 23.02.2024 r.)

Załączniki do Regulaminu:

 Załącznik nr 1 – Opis kompetencji kadr w obszarze HR 

 Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy
 Załącznik nr 2a – Oświadczenie dotyczące spełniania kryteriów Przedsiębiorstwa i powiązań
 Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy uczestnika (właściciela/pracownika)
 Załącznik nr 3a – Oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych
 Załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis
 Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego przedsiębiorcy w postaci wynagrodzeń
 Załącznik nr 7 – Wzór umowy wsparcia

 Załącznik nr 8 – Wniosek o refundację
 Załącznik nr 9 – Kalkulator wyliczenia wkładu własnego

Załączniki do Umowy wsparcia:

 Załącznik nr 1 do Umowy wsparcia – Wykaz osób/usług do dofinansowania
 Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy
 Załącznik nr 6 do Umowy wsparcia – Oświadczenie dotyczące weryfikacji statusu pracownika osób kierowanych do udziału w projekcie
 Załącznik nr 7 do Umowy wsparcia – Klauzula informacyjna Instytucji Zarządzającej
 Załącznik nr 8 do Umowy wsparcia – Klauzula informacyjna Instytucji Pośredniczącej

Dodatkowe dokumenty:
Wersje archiwalne:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – wersja archiwalna
Skip to content