e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ogłaszamy nabór nr 1/RUNDA/2024 do projektu „Akademia HR – czas na zmiany”

ręce przy biurku oraz stół i laptop, telefon

Drodzy Przedsiębiorcy, ogłaszamy nabór nr 1/RUNDA/2024 do projektu „Akademia HR – czas na zmiany” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego na podstawie Umowy nr FERS.01.03 IP.09-0062/23 z dnia 21.12.2023r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór będzie trwał od 25 marca 2024r. od godz. 9:00 do 8 kwietnia 2024r. do godz. 24:00.

Niniejszy nabór skierowany jest do Przedsiębiorców należących do sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz spełniają warunki dostępu określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o naborze.

Plik z ogłoszeniem o naborze nr 1/RUNDA/2024

Skip to content