e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ogłaszamy nabór nr 2/RUNDA/2024 do projektu „Akademia HR – czas na zmiany”

ręce przy biurku oraz stół i laptop, telefon

Drodzy Przedsiębiorcy, ogłaszamy nabór nr 2/RUNDA/2024 do projektu „Akademia HR – czas na zmiany” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego na podstawie Umowy nr FERS.01.03 IP.09-0062/23 z dnia 21.12.2023r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Nabór będzie trwał od 17 czerwca 2024r. od godz. 9:00 do 28 czerwca 2024r. do godz. 23:59.

 

Niniejszy nabór skierowany jest do Przedsiębiorców należących do sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz spełniają warunki dostępu określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o naborze:

Plik z ogłoszeniem o naborze nr 2/RUNDA/2024

 

Informujemy także, że przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych do Operatora, Przedsiębiorca jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego w elektronicznym systemie obsługi wniosków SOPLIN – link do Formularza rejestracyjnego znajduje się na dedykowanej dla Projektu stronie https://akademiahr.marr.com.pl/rekrutacja/.

 

W Formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia swoje podstawowe informacje oraz dane do kontaktu:

−       Numer NIP przedsiębiorstwa;

−       Nazwę przedsiębiorstwa;

−       Imię i nazwisko przedstawiciela przedsiębiorstwa;

−       Adres: e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;

−       Wnioskowaną kwotę dofinasowania zgodnie ze statusem Przedsiębiorcy.

 

UWAGA!!! W przypadku, gdy wnioskowana kwota dofinansowania wpisana w Formularzu rejestracyjnym będzie niezgodna z wnioskowaną kwotą dofinansowania określoną w Formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy, Operator zastrzega sobie możliwość  pozostawienia złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów zgłoszeniowych bez rozpatrzenia.

 

Wypełnienie Formularza rejestracyjnego w systemie SOPLIN będzie możliwe dopiero w czasie trwania naboru.

Skip to content