e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

„Akademia HR – czas na zmiany” – umowa na realizację projektu już podpisana!

„Akademia HR – czas na zmiany” – umowa na realizację projektu już podpisana!

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.12.2023 r. podpisaliśmy umowę nr  FERS.01.03-IP.09-0062/23na realizację projektu „Akademia HR – czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (Priorytet I – Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki).

 

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

 

Celem Projektu jest przygotowanie przedsiębiorstw do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy poprzez udzielenie wsparcia 158 przedsiębiorcom i ich 620 pracownikom na dofinansowanie usług rozwojowych, prowadzących do nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z opisem kompetencji kadr w obszarze HR, wynikających z przeprowadzonej autodiagnozy.

 

Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy i ich pracownicy (wyłączając osoby samozatrudnione), zespoły HR, pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną firmy oraz menadżerowie/kandydaci na menadżerów.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 9 678 066,11 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich: 7 986 340,15 PLN

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów realizacji projektu będą na bieżąco publikowane na dedykowanej stronie internetowej projektu.

 

Pierwszy nabór planowany jest na marzec br.

Skip to content