e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu w 2024 roku rusza z realizacją projektu „Akademia HR – czas na zmiany”.

Rozmowa ludzi na schodach

Agencja MARR S.A.  roku rusza z realizacją projektu „Akademia HR – czas na zmiany”. Projekt będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Priorytet I – Umiejętności, Działanie 01.03  Kadry nowoczesnej gospodarki).

 

Celem Projektu jest przygotowanie przedsiębiorstw do wprowadzenia i zarządzania zmiana w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy poprzez udzielenia wsparcia 158 przedsiębiorcom i ich 620 pracownikom na dofinansowanie usług rozwojowych, prowadzących do nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z opisem kompetencji kadr w obszarze HR, wynikających z przeprowadzonej autodiagnozy, poprzez 558 pracowników, w terminie do 30.11.2026r.

 

Realizacja Projektu rozpocznie się 1 stycznia 2024 roku.

Wartość Projektu wynosi 9 678 066,11 zł, w tym dofinansowanie 8 087 066,11 zł.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR S.A.” w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu, będzie realizować projekt na terenie całej Polski.

 

Grupę docelową stanowić będą mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy i ich pracownicy (wyłączając osoby samozatrudnione)  posiadający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie całej Polski.

 

Skip to content