e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kwestionariusz Autodiagnozy na stronie PARP już dostępny!

laptop, notatki, osoby rozmawiające przy biurku w pracy

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła stronę dotyczącą konkursu AKADEMIA HR.
W ramach konkursu „Akademia HR” wypracowano dwa narzędzia, które pozwolą przedsiębiorcy na określenie sugerowanych potrzeb rozwojowych w obszarze HR oraz umożliwią mu wybór oferty szkoleniowo-doradczej odpowiadającej na te potrzeby:

  1. Autodiagnoza – interaktywny kwestionariusz do wypełnienia przez przedsiębiorcę, służący do oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.
    Ważne: Raport z autodiagnozy generowany po wypełnieniu kwestionariusza jest wymagany przez Operatora na etapie rekrutacji do projektu;
  2. Opis kompetencji w obszarze HR– dokument stanowiący podstawę wyboru usług rozwojowych. Opis kompetencji może podlegać okresowej aktualizacji.
Skip to content