e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zestawienie formularzy z przyznanymi punktami premiującymi

Informujemy, że zgodnie z §5 ust. 34 Regulaminu wsparcia i uczestnictwa w projekcie złożone w ramach I naboru do projektu formularze zgłoszeniowe w wyniku wstępnej  weryfikacji otrzymały punkty premiujące wg zestawienia z załącznika.

W ramach naboru I planowane było przyjęcie 73 uczestników projektu (pracowników), z czego nie więcej niż 29 osób z przedsiębiorstw dużych, przy dostępnej w ramach niniejszego naboru puli środków w wysokości 776 764,30zł.

W chwili obecnej trwa weryfikacja formalno-merytoryczna złożonych formularzy, po zakończeniu której powstaną listy rankingowe (lista Przedsiębiorców zakwalifikowanych oraz lista Przedsiębiorców nie zakwalifikowanych do Projektu), a o pierwszeństwie zakwalifikowania do Projektu będzie decydować spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych oraz liczba przyznanych punktów.

Informujemy, że w przypadku nie zakwalifikowania Przedsiębiorcy do Projektu z powodu wyczerpania alokacji przeznaczonej na daną rundę naboru powstanie lista rezerwowa Przedsiębiorców spełniających kryterium formalno-merytoryczne udziału w Projekcie, a którzy uzyskali dalsze miejsca na liście rankingowej.

Jednocześnie informujemy, że w celu wzięcia udziału w kolejnych naborach do Projektu (niezależnie od wybranego Operatora), należy wycofać formularz zgłoszeniowy złożony w niniejszym naborze.

Skip to content